Liaoning Cultural Art School. EDU
首页 > 专业设置 > 声乐专业

  

     著名歌唱家.王秀英教授                  声乐教授曲致臻


         

我校优秀毕业生张晓娜就读乌克兰郝德萨音乐学院  我校优秀毕业生牛俊楠在《非常6+1》演唱


  

       学生在上专业课                  学生在上专业课


 

             任唐建上海音乐学院(导师廖昌永 )

© Copyright -lnartschool.com 版权归辽宁文化艺术学校 沈阳网站制作:天动网络